Welkom

Bij RS2B oftewel Ronald Snijder BrandBeveiliging

RS2B is het bedrijf voor integrale brandbeveiliging.
Werkzaam op het gebied van onder meer brandmeld- en ontruimingsinstallaties, automatische blusinstallaties, noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, blusmiddelen en ontruimingsplannen.

VEILIGHEID IS MAATWERK

Veiligheid is een complex onderwerp door diverse wet- en regelgeving. Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid onder meer in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

EEN BRANDBEVEILIGINGSINSTALLATIE ALLEEN MAAKT NOG GEEN VEILIGE SITUATIE

Door brede kennis wordt niet alleen uw installatietechnische maar ook uw bouwkundige- en organisatorische brandveiligheid beoordeeld in ons planontwerp. Gebaseerd op actuele regelgeving maken wij een maatwerk advies, afgestemd op uw situatie. Brandbeveiliging mag geen belemmering zijn voor uw dagelijkse activiteit.

Handbrandmelder_TN (Small)Noodverlichting_TN (Small)       Blusmiddelen_TN (Small)