RS2B levert applicatie voor Commercieel Nederland

RS2B levert applicatie voor Commercieel Nederland 1

RS2B levert custom Jira applicatie voor Commercieel Nederland 

RS2B heeft voor Commercieel Nederland een custom Jira applicatie ontwikkeld om lead, vacatures en kandidaten te volgen. Het gehele proces is hierbij onder de loep genomen, verbeterd en opnieuw geïmplementeerd in een volledig nieuw systeem. Dit systeem is zowel voorzien van ingangen voor inkomende data als uitgangen om te communiceren met externe systemen, zoals bijvoorbeeld de Talentportal van Commercieel Nederland.

Doel van de applicatie

Het doel van de applicatie is om de efficiency en effectiviteit van het recruitmentproces te verbeteren. Hiertoe worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

  • Eenvoudig en overzichtelijk inzicht in het gehele recruitmentproces: De applicatie biedt een overzichtelijk dashboard met alle relevante informatie over leads, vacatures en kandidaten. Dit maakt het voor recruitmentmedewerkers eenvoudig om de status van het proces te bewaken en bij te sturen waar nodig.
  • Automatisering van taken en workflows: De applicatie automatiseert een aantal taken en workflows in het recruitmentproces. Dit leidt tot tijdbesparing en vermindert de kans op fouten.
  • Verbetering van de communicatie tussen stakeholders: De applicatie verbetert de communicatie tussen stakeholders in het recruitmentproces. Dit zorgt voor een efficiëntere samenwerking en een beter begrip van elkaars rollen en verantwoordelijkheden.

Uitvoering van het project

De ontwikkeling van de applicatie is uitgevoerd in nauwe samenwerking met Commercieel Nederland. In de eerste fase van het project is het huidige recruitmentproces in kaart gebracht en zijn de doelstellingen voor de applicatie geformuleerd. In de tweede fase is de applicatie ontworpen en ontwikkeld. In de derde fase is de applicatie geïmplementeerd en getest.

Resultaten van het project

De applicatie is inmiddels in gebruik bij Commercieel Nederland en heeft een aantal positieve resultaten opgeleverd. Zo is de efficiëntie van het recruitmentproces verbeterd en is de communicatie tussen stakeholders verbeterd. Daarnaast heeft de applicatie geholpen om de kwaliteit van het recruitmentproces te verbeteren.

Conclusie

De custom Jira applicatie van RS2B heeft een positieve bijdrage geleverd aan de verbetering van het recruitmentproces bij Commercieel Nederland. De applicatie biedt een aantal belangrijke voordelen, zoals eenvoud, overzichtelijkheid, automatisering en verbeterde communicatie.